Seminarium_2013 - wssto

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Seminarium_2013

FILM-FOTO

XXVII SEMINARIUM KRAJOZNAWCZE
WOJSKA POLSKIEGO

"Dzieje militarne Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich"


Wilkasy, 21-25 kwietnia 2013 r.

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa stanowi istotny element działalności wychowawczej prowadzonej w resorcie obrony narodowej. Jest cenną formą kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, sprzyja pogłębianiu wiedzy historycznej oraz popula-ryzowaniu walorów krajoznawczych Polski.
Jedną z zasadniczych form realizacji przedsięwzięć krajoznawczych w środowisku wojskowym są Seminaria Krajoznawcze, których tematem przewodnim od wielu lat jest budownictwo obronne i militarne. Zrealizowane w ostatnich latach seminaria, pn. "Fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej", "Twierdza Przemyśl" czy "Budowle obronne Dolnego Śląska" po-święcone tej problematyce spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem nie tylko wojskowego środowiska krajoznawczego, ale również szerokiej rzeszy turystów - krajoznawców spoza wojska.
Tegoroczne seminarium odbyło się w dniach 21-25 kwietnia w Wilkasach k. Giżycka,  a wzięło w nim udział blisko stu instruktorów krajoznawstwa i najaktywniejszych turystów ze środowiska wojskowego. Otwarcia XXVII Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego "Dzieje militarne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich" dokonał ppłk Waldemar OSYPIUK - Przewodniczący Komisji do Współpracy z Wojskiem Polskim ZG PTTK. Znaczna część pierwszego dnia wypełniła konferencja w trakcie której uczestnicy wysłuchali wykładów seminaryjnych m.in. "Czy bitwa pod Tannenbergiem była Kannami I wojny światowej?"- ppłk rez. prof. dr hab. Dariusza RADZIWIŁŁOWICZA z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, "Działania wojenne   podczas II wojny światowej w Prusach Wschodnich"  i  "Niemieckie kwatery dowodzenia na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich" - ppłk rez. prof. dr hab. Wiesława ŁACHA (UWM), "Mazurski Szlak Fortyfikacji jako markowy produkt turystyczny. Działania władz samorządowych na rzecz jego popularyzacji" -  dr Roberta KEMPY - dyrektora Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku oraz pracownika naukowego Uniwersytetu w Białystoku. Na zakończenie konferencji, doświadczeniami w zakresie organizacji podróży historyczno-wojskowych i innych przedsięwzięć w ramach militarnej turystyki kulturowej, podzielił się Prezes Wojskowego Stowarzyszenia Sport-Turystyka-Obronność ppłk rez. mgr Stanisław JANOWICZ.
Konferencja stanowiła znakomity wstęp do zajęć terenowych w trakcie których uczestnicy Seminarium mieli okazję poznać Twierdzę Boyen w Giżycku, elementy umocnień fortyfikacyjnych        z okresu II wojny światowej, system śluz łączących Wielkie Jeziora Mazurskie, kwatery najwyższych dowódców III Rzeszy, a także znakomite przykłady rewitalizacji zamków krzyżackich w Rynie i Giżycku. Zajęcia terenowe prowadzili wspomniani wcześniej pracownicy naukowi uniwersytetów w Olsztynie     i Białymstoku.  
Uzupełnieniem programu Seminarium był koncert znanego olsztyńskiego zespołu "Czerwony Tulipan",  który po kilku bisach zakończył się entuzjastyczną owacją na stojąco.
Uczestnicy seminarium zgodnie wysoko ocenili zarówno program Seminarium, jego organizację oraz walory turystyczne i krajobrazowe Krainy Wielkich Jezior. Wyrazem tego były serdeczne podziękowania wyrażone przez ppłk Waldemara OSYPIUKA w szczególności dla inicjatora, głównego organizatora, a jednocześnie Komandora Seminarium ppłk rez. mgr Stanisława JANOWICZA.

Krzysztof ZWIERZCHOWSKI

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego