Publikacje - wssto

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Publikacje

DZIAŁALNOŚĆ > Wydawnictwa
 

Gruszka W. Lipiński E. J.

AB LOKALIZACJI SATELITARNEJ W SPORCIE, TURYSTYCE
I REKREACJI

Poradnik opisuje w sposób fachowy posługiwanie się sprzętem do lokalizacji satelitarnej. Przedstawia urządzenia GPS i ich działanie, opisuje ich zastosowanie w turystyce i sporcie, doradza jaki odbiornik kupić. Duży rozdział poświęcono współpracy GPS z mapami i sposobom prawidłowego obliczania pozycji.  Do podręcznika jest dołączona specjalna plastikowa ekierka pomagająca obliczać współrzędne GPS z map topograficznych i turystycznych.

 
 

Dymarski J.
AB IMPREZ NA ORIENTACJĘ

Podręcznik w sposób przystępny przekazuje wiedzę dotyczącą nauki orientacji w terenie. Książka została wydana wspólnie z harcerskim wydawnictwem Horyzonty, doczekała się kilku wydań. Jest zalecana jako literatura pomocnicza dla nauczycieli  przedmiotów obronnych.  Z tego swoistego kompendium wiedzy o orientacji w terenie dowiesz się m.in. jak zorganizować zawody i gry terenowe na orientację, nauczysz się posługiwania mapą, itp.

 
 

AB STRZELECTWA W REKREACJI

Podręcznik zawiera zbiór przepisów, których znajomość jest niezbędna w procesie organizowania zawodów strzeleckich oraz posługiwania się bronią do celów sportowych i rekreacyjnych.W książce zebrano wszystkie przepisy dotyczące strzelectwa rekreacyjnego i sportowego.

 
 

KULTURA FIZYCZNA 2002 W SIŁACH ZBROJNYCH RP
Vademecum wiedzy o sporcie, turystyce i rekreacji w Wojsku Polskim. Materiał przygotowany we współpracy z pracownikami Oddziału Kultury Fizycznej i Sportu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W materiale zamieszczona jest podstawowa wiedza o sporcie wyczynowym, wychowaniu fizycznym, sporcie powszechnym, rekreacji i turystyce kwalifikowanej w Wojsku Polskim.

 
 

WYPOCZYNEK 2006

Wydawnictwo opracowane we współpracy i na zapotrzebowanie Departamentyu Socjalnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Obejmuje charakterystykę oraz warunki zakwaterowania i pobytu w dostępnych ośrodkach wypoczynkowych w sezonie 2006/2007. Stowarzyszenie wydało kilka innych roczników tego wydawnictwa.

 
 

WYPOCZYNEK 2006-CENNIK
Wydawnictwo opracowane we współpracy i na zapotrzebowanie Departamentyu Socjalnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Obejmuje ceny usług w dostępnych ośrodkach wypoczynkowych w sezonie 2006/2007. Stowarzyszenie wydało kilka innych roczników cennika WDW.

 
 

WOJSKA LĄDOWE SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wydawnictwo przygotowana przy współpracy komórek organizacyjnych Dowództwa Wojsk Lądowych RP. Zawiera informacje o tradycjach, zadaniach i strukturze Wojsk Lądowych SZ RP, a także uzbrojeniu, wyposażeniu oraz znakach i odznakach używanych w jednostkach Wojsk Lądowych. Wydawnictwo jest opracowane w języku polskim i angielskim.

 
 

MARYNARKA WOJENNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Praca przygotowana przy współpracy komórek organizacyjnych Dowództwa Marynarki Wojennej RP. Marynarka Wojenna RP istnieje nieprzerwanie od 28 listopada 1918 r., kiedy to powołał ją do życia dekretem Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. Obejmuje informacje na koniec 2004 r. Swą treścią obejmuje tradycje, zadania i struktury, wyposażenie, ubiory, znaki i odznaki, ceremonie i uroczystości morskie oraz wszyskie obecne kierunki działania Marynarki Wojennej RP. Wydawnictwo jest opracowane w języku polskim i angielskim.

 
 

DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA

Dowództwo Garnizonu Warszawa przeznaczone jest do kompleksowego zabezpieczenia funkcjonowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek wojskowych garnizonu stołecznego, jak również funkcji reprezentacyjnych pozdczas uroczystości państwowych i wojskowych. Wydawnictwo obejmuje zagadnienia tradycji oraz zasadnicznych zadań DGW, jego struktury, specyfikę ubioru oraz odznaki jednostek. Wydawnictwo jest opracowane w języku polskim i angielskim. Do ksiązki dołączona jest płyta multimedialna.

 
 

ŚPIEWAJMY RAZEM...

Śpiewnik turystyczny zawierający ponad 80 bardzo popularnych piosenek, głównie turystycznych i żeglarskich. Obok tekstów piosenek zamieszczono funkcje gitarowe, więc prawie każdy potrafi zagrać i zaśpiewać. Wyboru tekstów i opracowania muzycznego piosenek dokonał  Grzegorz Szwarc. Do śpiewnika dołączona jest również płyta, na której Grzegorz śpiewa.

Iskierka(mp3) >>> otwórz
Bieszczadzki Rajd(mp3)
>>> otwórz

 
 

MISTRZOSTWA SPORTOWO - OBRONNE STOWARZYSZEŃ MŁODZIEŻOWYCH O NAGRODĘ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ - Informator
Jednym z istotnych zadań resortu obrony narodowej jest budowa i wspieranie obywatelskiego zaplecza Sił Zbrojnych. Bardzo ważnym partnerem w wykonywaniu tego zadania są organizacje pozarządowe. To właśnie z myślą o nich MON od wielu lat organizuje mistrzostwa sportowo-obronne, których istotę zawiera informator, wydany we współpracy z Oddziałem Komunikacji Społecznej DWiPO.

 
 

FORTYFIKACJE NADBRZEŻNE ZATOKI GDAŃSKIEJ
Praca zbiorowa, stanowiąca plon XXIV Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego. Obok referatów wygłoszonych w trakcie seminarium, prowadzonym pod tytułowym hasłem, znajdują się również inne opracowania i materiały odnoszące się do tej problematyki. Integralną część publikacji stanowi płyta multimedialna, na której znajduje się film oraz fotoserwis z Seminarium.

Film >>> zobacz
Fotoserwis
>>> zobacz

 
 

65 LAT ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1945 - 2010
Praca zbiorowa wykonana pod redakcją Franciszka Kusiaka i Władysława Tkaczewa, wydana przy współpracy Oddziałem Okręgowego  Towarzystwa Wiedzy Obronnej we Wrocławiu z okazji 65-lecia Śląskiego Okręgu Wojskowego. Swą treścią obejmuje wiele problemów obejmujących zarys dziejów oraz aktualną funkcję Okręgu w obecnej strukturze Sił Zbrojnych RP.

>>> Spis treści

 
 

FORTYFIKACJE TWIERDZY PRZEMYŚL
Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Zając i Jerzego Kufla, stanowi plon Jubileuszowego XXV Seminarium Krajoznawczego WP, które odbyło się w dn. 6-10.04.2011 r. Obok bogatej dokumentacji historycznej oraz obecnego stanu obiektów Twierdzy Przemyśl, wydawnictwo zawiera również mapy, plany i rysunki Przemyskiego Rejonu Umocnionego. Do wydawnictwa dołączona jest płyta CD.

 

BUDOWLE OBRONNE W FOTOGRAFII I FILMIE
Album wraz z informatorem krajoznawczym stanowią plon XXVI Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego, które odbyło się w Jarnołtówku w dniach 17-20 kwietnia 2012 r. Album zawiera
prace nagrodzone w 14. edycjach   Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Budowle Obronne", organizowanego przez Oddział Wojskowy PTTK we Wrocławiu oraz kilka specjalistycznych lekcji z zakresu fotografowania marchitektury militarnej. Informator Krajoznawczy jest opisem obiektów architektury militarnej, zwiedzanych w trakcie Seminarium, obejmuje m.in. tak interesujące obiekty jak fortyfikacje Nysy czy Paczkowa.

 
 

DZIEJE MILITARNE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
Praca zbiorowa z niezwykle ciekawymi materiałami historycznymi wydana jako plon XXVII Seminarium Krajoznawczego WP, które odbyło się w dn. 21-25.04.2013 r. w Wilkasach k. Giżycka. Organizatorem Seminarium była Komisja ZG PTTK do Współpracy z WP, a realizatorem nasze Stowarzyszenie. Publikacja zawiera szereg interesujących artykułów pozwalających wgłębić się w dziele militarne na Warmii i Mazurach. Opracowania są bogato ilustrowane mapami oraz archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami.

 
 

DZIEJE FORTYFIKACJI GRUDZIĄDZA
Praca zbiorowa wydana jako efekt XXVIII Seminarium Krajoznawczego WP, które odbyło się w dn. 8-11.04.2014 r. w Grudziądzu. Publikacja obejmuje szereg interesujących opracowań obejmujących rozwój fortyfikacji i dzieje militarne Grudziądza od średniowiecza aż do 1939 r. Opracowanie jest bogato ilustrowane mapami działań i rozwoju architektonicznego fortyfikacji oraz materiałami archiwalnymi.

 
 

FORTYFIKACJE POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
Publikacja zbiorowa stanowiąca efekt XXIX Seminarium Krajoznawczego WP, które odbyło się w dn. 22-24.04.2015 r. w Rajgrodzie. Publikacja obejmuje wiele interesujących opracowań obejmujących rozwój i dzieje militarne fortyfikacji Polski północno-wschodniej, m.in.: fortyfikacji Ziemi Łomżyńskiej, Twierdzy Osowiec, Kanału Augustowskiego. Opracowanie jest bogato ilustrowane mapami działań i rozwoju architektonicznego fortyfikacji.

 
 

TWIERDZA ZAMOŚĆ
Publikacja jest efektem XXX Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego, które odbyło się w dniach 10-15 kwietnia 2016 r. w Zamościu. Obejmuje ona wiele interesujących opracowań dotyczących: rozwoju i dziejów militarnych Zamościa, Bitwy zamojskiej w sierpniu 1920 roku, największej bitwy partyzanckiej w Polsce podczas II wojny światowej w Lasach Lipskich, Janowskich i w Puszczy Solskiej, wojennych dziejów Krasnobrodu na przestrzeni wieków, Bitwy pod Panasówką w czasie powstania styczniowego na Zamojszczyźnie oraz historii ludobójstwa na Zamojszczyźnie. Ponadto w opracowaniu ujęto następujące artykuły: „Śladami Józefa Piłsudskiego w Zwierzyńcu” oraz „Rawsko-Ruski rejon umocniony. Pas radzieckich umocnień na linii Mołotowa”. Opracowanie jest bogato ilustrowane: fotografiami, rysunkami, rycinami i innymi materiałami ikonograficznymi.

 
 

FORTYFIKACJE POLSKI ZACHODNIEJ
W łuku Odry i Warty

Publikacja jest efektem XXXI Seminarium Krajoznawczego Wojska Polskiego, które odbyło się w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w Łagowie. Zawiera wiele interesujących opracowań dotyczących tematyki historyczno-militarnej tego regionu naszej Ojczyzny. Tematy tej zbiorowej pracy to: „Linia Środkowej Odry”, „Zamek w Krośnie Odrzańskim”, „Kostrzyn - Twierdza, miasto i ludzie”, „Rozpoznanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego przez Oddział II Sztabu Głównego przed 1939 rokiem oraz Armię Czerwoną w 1945 roku”, „Od gotyckich zamków do atomowych schronów”, „Tajemnica krzystkowickich lasów, czyli historyczna perełka naszego miasta po obu stronach Bobru” oraz „Jak to z tą 4. Lubuską Dywizją Zmechanizowaną bywało?”. Opracowanie jest bogato ilustrowane: fotografiami, rysunkami, rycinami i innymi materiałami ikonograficznymi.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego