CZATWP_2011 - wssto

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

CZATWP_2011

FILM-FOTO

XL  J U B I L E U S Z O W Y
CENTRALNY ZLOT AKTYWU TURYSTYCZNEGO
WOJSKA POLSKIEGO
"BORNE SULINOWO - NA MILITARNYM SZLAKU"
Borne Sulinowo, 5-11 września 2011 r.

 
 
 
 
 

TEKST: W. Osypiuk, FOTO: J. Kufel

Za Orkiestrą Wojskową Sił Powietrznych z Koszalina - ulicami Bornego Sulinowa przemaszerowali pod miejski ratusz uczestnicy XL Jubileuszowego Centralnego Zlotu Turystów Wojska Polskiego.
W uroczystym otwarciu Zlotu uczestniczyli, m.in. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK Kol. Andrzej Gordon, Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK Kol. Tadeusz Sobieszek, Burmistrz Bornego Sulinowa Pani Renata Pietkiewicz-Chmiałkowska oraz Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego Pan Damian Greś.
Gości i uczestników Zlotu przywitał Koordynator przedsięwzięcia ppłk Waldemar Osypiuk, który odczytał przesłanie Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON skierowane do uczestników i organizatorów, a słowa: "Doroczne spotkanie turystów jest ważnym wydarzeniem dla całego środowiska wojskowego, a upowszechnianie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa stanowi istotny element działalności wychowawczej prowadzonej w resorcie Obrony Narodowej. Jest cenną formą promocji wojska oraz sposobem na zdrowy styl życia. Uniwersalne wartości turystyki rozwijają i wzbogacają osobowość, sprzyjają integracji ludzi, pogłębiają i umacniają więzi środowiska wojskowego" - zostały przyjęte gromkimi brawami.
Wiele ciepłych i pełnych uznania dla środowiska wojskowego i jego roli w turystyce skierowali goście z Zarządu Głównego PTTK.
Bezpośrednio po uroczystym rozpoczęciu Zlotu rozegrano Turniej Sprawnościowy ekip zlotowych. Konkurencje kajakowe, rowerowe wyzwalały duże emocje, ale i stanowiły dobrą zabawę dla uczestników i widzów.
Od środy zlotowicze ruszyli na krajoznawcze, rowerowe i kajakowe szlaki. Pomimo zmiennej pogody ośrodki opustoszały na cały dzień. A zwieńczeniem pełnego krajoznawczych wrażeń dnia była duchowa i artystyczna  uczta - koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
A od jutro rano, znowu na turystyczne szlaki …

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego